Comarch Optima Zmiany VAT 2013

Plan kont

Moduł Księga Handlowa umożliwia stworzenie dowolnego, wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb danej firmy. Łatwy sposób budowy i poruszania się po planie kont pozwoli na szybkie sporządzanie późniejszych zestawień i analiz księgowo-finansowych.