Comarch Optima Zmiany VAT 2013

Księgowość

Comarch ERP Optima obsługuje różne rodzaje rozliczeń w tym: ewidencję ryczałtową, księgę przychodów i rozchodów, a także pełną księgowość.

Jeżeli chcesz zlecić na zwewnątrz obsługę księgową swojej firmy, wybierz Znajdź księgowego. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych oraz Internetu w rozwiązaniach Comarch umożliwia podjęcie współpracy z biurami rachunkowymi w oparciu o nowe modele biznesowe.