Comarch Optima Zmiany VAT 2013

Rejestry VAT

Dzięki rejestrom VAT przejrzysz wszystkie dokumenty zakwalifikowane do rejestru VAT-7 w zadanym okresie. Jeżeli prowadzisz sprzedaż zagraniczną rejestrach sprawdzisz faktury, które kwalifikują się do VAT-UE.